Bilişsel davranışçı terapi (BDT), zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi türüdür. Bu terapi yöntemi, kişinin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlamasına yardımcı olmayı amaçlar. BDT, bireyin düşünce kalıplarını inceleyerek, bireyin nasıl düşündüğü ve düşüncelerinin hislerini ve davranışlarını nasıl etkilediği hakkında farkındalık yaratır. Terapi sürecinde, kişinin zihnindeki olumsuz düşünceleri tanımlaması, bu düşüncelerin gerçekliğini sorgulaması ve daha olumlu düşüncelerle değiştirmesi teşvik edilir.

BDT ayrıca, kişinin zorluklarla başa çıkmak için kullanabileceği farklı davranış stratejileri geliştirmesine de yardımcı olur. Terapist, kişinin hedeflerine ve gereksinimlerine uygun davranış değiştirme teknikleri öğretir ve uygulama fırsatı sunar.

BDT, birçok psikolojik bozuklukta etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Özellikle depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, panik atak, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumlarda kullanılır. BDT’nin temel fikri, kişinin düşünceleri ve duyguları arasındaki ilişkiyi anlaması ve bu ilişkiyi değiştirerek daha sağlıklı bir duygusal duruma ulaşmasıdır.

Bu nedenle, Bilişsel davranışçı terapi genellikle kısa süreli bir terapi olarak tasarlanmıştır ve birkaç aydan birkaç haftaya kadar değişebilir. BDT, bireysel, grup veya aile terapisi şeklinde uygulanabilir. Terapi sürecinde, kişinin kendisiyle, düşünceleriyle ve duygularıyla ilgili çalışması teşvik edilir. Kişi, kendi düşüncelerini ve inançlarını sorgulayarak, kendine özgü bir farkındalık ve çözüm yolları geliştirebilir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Özelliği

Bilişsel davranışçı terapi, terapist ve hasta arasında işbirliği yapma ilkesine dayanır. Terapist, kişinin hedeflerine ve gereksinimlerine uygun olarak tedavi planı oluşturur ve kişinin terapi sürecinde ilerlemesini izler. Terapist ayrıca, kişinin ilerlemesini değerlendirmek ve varsa tedavi planını ayarlamak için düzenli olarak değerlendirme yapar.

BDT’nin diğer önemli bir yönü, kişinin kendi kendine yardım etme becerilerini öğrenmesidir. Terapi sürecinde kişi, kendine özgü bilişsel ve davranışsal teknikleri öğrenir ve uygular. Bu teknikler, kişinin zihnindeki olumsuz düşünceleri tanımlamasını, sorgulamasını ve değiştirmesini sağlar. Kişi ayrıca, zorlu durumlarla başa çıkmak için farklı stratejiler öğrenir ve uygular. Bilişsel davranışçı terapi sadece psikolojik bozuklukların tedavisinde değil aynı zamanda stres yönetimi, öfke kontrolü, ilişki problemleri, iş stresi, yaratıcılık ve performans artırma gibi alanlarda da kullanılabilir.

Ayrıca, çocuklar ve ergenler dahil olmak üzere birçok yaş grubuna uygulanabilir. BDT’nin bir diğer avantajı, ölçülebilir sonuçlar sağlamasıdır. Terapi sürecinde kullanılan teknikler, ölçülebilir ve izlenebilir olduğundan kişinin tedaviye yanıt verip vermediği veya tedavi planının ayarlanması gerekip gerekmediği hakkında net bir fikir sağlanabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Seanslarının Sağladığı Faydalar

BDT, kişinin zihinsel sağlığına yönelik birçok fayda sağlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Depresyon, anksiyete, panik atak, obsesif-kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, post-travmatik stres bozukluğu (PTSD) gibi psikolojik bozuklukların tedavisinde etkilidir.
 • Stres yönetimi, öfke kontrolü, sosyal kaygı, performans kaygısı, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı gibi alanlarda da etkilidir.
 • Kişinin kendine özgü bilişsel ve davranışsal teknikler öğrenmesine yardımcı olur. Bu teknikler, kişinin olumsuz düşüncelerini tanımlamasını, sorgulamasını ve değiştirmesini sağlar. Ayrıca, zorlu durumlarla başa çıkmak için farklı stratejiler öğrenir ve uygular.
 • Kişinin kendine güveni ve özgüveni artar. Kişi, kendi düşünceleri ve duyguları hakkında daha fazla farkındalık kazanır ve daha sağlıklı bir zihinsel duruma ulaşır.
 • Kişinin sosyal ve işlevsel becerileri artar. Kişi, daha iyi bir iletişim kurma, ilişki kurma ve problem çözme becerilerini öğrenir ve uygular.
 • BDT, kısa süreli bir terapi olduğu için zaman ve maliyet açısından avantajlıdır.

BDT, birçok psikolojik bozukluk ve zihinsel sağlık sorunu için etkili bir tedavi seçeneğidir. Ancak, BDT’nin uygun bir tedavi yöntemi olup olmadığına karar vermeden önce, bir uzmanla görüşmek önemlidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Süresi ve Adımları

BDT, belirli bir problemi çözmek için kısa süreli ve yoğun bir terapi yaklaşımıdır. Bilişsel davranışçı terapi, tipik olarak 12-20 seans sürer ve bu seanslar bir saat kadar sürer. Terapinin etkililiğinde, kişinin tedaviye ne kadar bağlı olduğu, terapi sürecindeki ödevlerini ne kadar uyguladığı gibi faktörler de önemlidir.

BDT’nin uygulanması aşağıdaki adımları içerir:

 • Sorunların tanımlanması: Bilişsel davranışçı terapi sürecinde, terapist, kişinin sorunlarını ve bu sorunların nasıl ortaya çıktığını anlamak için bir dizi soru sorar. Bu aşamada, kişinin kendisine yönelik olumsuz düşünceleri de tanımlanır.
 • Bilişsel yeniden yapılandırma: Kişi, kendisine yönelik olumsuz düşünceleri tanımladıktan sonra, terapistin yönlendirmesiyle bu düşünceleri sorgular ve daha gerçekçi ve sağlıklı bir bakış açısı geliştirmeye çalışır.
 • Davranışsal teknikler: Kişi, kendisine yönelik olumsuz düşünceleri değiştirmek için çeşitli teknikler öğrenir. Bu teknikler arasında, olumsuz düşünceleri yerine pozitif düşünceleri getirme, problemlere karşı daha etkili çözüm yolları bulma, gevşeme teknikleri uygulama ve öğrenme sürecinde ödevler yapma gibi teknikler yer alır.
 • Uygulama: Kişi, terapi sürecinde öğrendiği teknikleri günlük hayatında uygular. Bu, öğrenilen becerilerin gerçek hayatta uygulanmasını sağlar.

BDT, psikolojik bozuklukların tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir. Ancak, terapinin etkili olabilmesi için, kişinin terapiye bağlı kalması ve öğrenilen teknikleri düzenli olarak uygulaması gerekmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi

BDT, diğer terapi yöntemleriyle de birlikte kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin depresyonu varsa bilişsel davranışçı terapi, ilaç tedavisiyle birlikte kullanılabilir. Ayrıca, diğer terapi yöntemleriyle birlikte kullanıldığında da etkili olabilir. Örneğin, bir kişinin travma sonrası stres bozukluğu varsa, BDT, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma (EMDR) veya diğer terapi yöntemleri ile birlikte kullanılabilir.

Bilişsel davranışçı terapi, birçok kişi için faydalı olabilir, ancak herkes için uygun olmayabilir. Örneğin, ciddi bir zihinsel hastalığı olan bir kişi için BDT, yeterli bir tedavi yöntemi olmayabilir. Ayrıca, kişinin terapiye bağlılığı ve öğrenilen teknikleri uygulama isteği de önemlidir.

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) için bilişsel davranışçı terapi (BDT) tercih edilen bir tedavi yöntemidir. BDT, OKB semptomlarına odaklanır ve kişinin obsesif düşüncelerini kontrol etmeyi ve kompulsif davranışları azaltmayı öğrenmesini amaçlar. İşte OKB için BDT’nin uygulama adımları:

 • Semptomları anlama: BDT terapisi ile başlamadan önce, terapist kişinin OKB semptomlarını anlar ve bunların nasıl kişiyi etkilediğini öğrenir.
 • Bilişsel yeniden yapılandırma: BDT terapisinin önemli bir aşaması, kişinin obsesif düşüncelerini ve yanlış inançlarını sorgulaması ve değiştirmesidir. Terapist, kişiye obsesif düşüncelerinin gerçekleşme olasılığı hakkında doğru bilgiler sağlar ve kişinin bu düşüncelerle nasıl başa çıkabileceğini öğrenmesine yardımcı olur.
 • Maruz kalma ve önleme: Kişinin korkularıyla yüzleşmesi ve bu korkulara rağmen kompulsif davranışlardan kaçınmaması gerektiğini öğrenmesi önemlidir. Terapist, kişinin korktuğu şeylerle yüzleşmesine ve aynı zamanda kompulsif davranışları yapmadan sakin kalmasına yardımcı olur.
 • Dikkat dağıtma: Kişiye, obsesif düşüncelerinden kaçınmak için dikkatini başka şeylere yönlendirme teknikleri öğretilir. Böylece kişi, obsesif düşüncelerini kontrol etmek için çaba harcamaktansa, bunların gelip geçici olduğunu ve önemli olmadığını fark edebilir.
 • Ödevler: Terapist, kişiye evde yapabileceği ödevler verir. Bu ödevler, obsesif düşüncelerle nasıl başa çıkacağına dair tekniklerin uygulanmasını içerebilir. Bu ödevler, kişinin terapide öğrendiği teknikleri günlük hayatında uygulamasını ve bu becerileri geliştirmesini sağlar.

OKB için BDT terapisi, birçok kişi için etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak, herkes için uygun olmayabilir. Örneğin, ciddi bir zihinsel hastalığı olan bir kişi için BDT, yeterli bir tedavi yöntemi olmayabilir. Ayrıca, kişinin terapiye bağlılığı ve öğrenilen teknikleri uygulama isteği de önemlidir. Merkezimizden Bilişsel davranışçı terapi randevusu talep ediniz.